Tot ce trebuie sa stiti despre ajutoarele nationale tranzitorii si sprijinul cuplat acordat producatorilor de lapte si carne de ovine/caprine 2019!

Tot ce trebuie sa stiti despre ajutoarele nationale tranzitorii si sprijinul cuplat acordat producatorilor de lapte si carne de ovine/caprine 2019!

 

OAIE_MINIMISAPIA a publicat recent un material informativ unde sunt prezentate o serie de informatii care sa-i ajute pe crescatorii de animale sa acceseze ajutoarele nationale tranzitorii si sprijinul cuplat acordat producatorilor de lapte si carne de ovine/caprine 2019! Beneficiarii acestor forme de sprijin sunt: persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, precum si intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului (O.U.G.) nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, au acces si persoanele juridice la aceste forme de sprijin.

Documente generale obligatorii:

● copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pasaport/ certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/ certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport;
● copie de pe dovada de inregistrare a solicitantului in Registrul unic de identificare – RUI al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, numai pentru exploatatii noi;
● document coordonate bancare.

CITESTE SI Primele exporturi de carne de oaie in Iran! Urmeaza 800.000 de ovine, in sase luni

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat sunt:

– adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, vizata de catre Oficiul pentru Zootehnie judetean, prin care se confirma:
– inscrierea berbecilor/tapilor in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala;
– inscrierea/inregistrarea ovinelor/caprinelor pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, sectiunea principala sau suplimentara;
– numarul si femelele ovine/caprine pentru care solicita SCZ detaliate pe crotalii, numarul si berbecii/tapii inscrisi in Registrul genealogic al rasei detaliati pe crotalii;
– respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/tap inscris in registrul genealogic al aceleiasi rase; si/sau
– adeverinta eliberata de Oficiul pentru Zootehnie judetean, prin care se confirma:

Citeste si Pretul la carnea de porc s-a prabusit la poarta fermei: 3 lei/kg. Producatorii, in colaps

– respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neinscrise si neinregistrate intr-un registru genealogic al rasei la un berbec/tap cu certificat de origine;
– numarul si femelele ovine/caprine pentru care solicita SCZ detaliate pe crotalii si numarul de berbeci/tapi, cu certificat de origine.

Conditiile de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii

Beneficiarii care solicita ajutoare nationale tranzitorii pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie cu cod ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de min. un an la data de 31 martie a anului in care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE la data solicitarii primei;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data limita de depunere a cererii de plata in exploatatia pentru care s-a depus cererea unica de plata sau in exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care a fost transferat temporar pentru pasunat. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar;
d) sa detina registrul individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Reg.(CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003, de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Reg.(CE) nr. 1782 / 2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE.

Citeste si Cele mai scumpe terenuri agricole, in Ialomita si Calarasi. Harta preturilor pe regiuni

Conditiile de acordare a sprijinului cuplat (SCZ – schema cuplata in sector zootehnic)

Beneficiarii care sunt fermieri activi si solicita sprijin cuplat pentru specia ovine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 150 si maximum 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din UAT-urile din zona montana definita in anexa 8.2 Lista zonelor eligibile M10, M11, M13 a PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015) 3508/ 26.05.2015, publicata pe site-ul www.madr.ro, Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014-2020, Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx, pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 60 si 500 de capete femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care au varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci;
c)femelele ovine si/sau berbecii din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ, sa aiba varsta de max. 8 ani pentru femele si, respectiv, 6 ani pentru berbeci la data limita de depunere a cererii unice de plata;
d)efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii;
e)sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 21/2004;
f)femelele ovine si/sau berbecii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinute/mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, in exploatatia pentru care sa depus cererea unica de plata sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar;
g) berbecii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala;
h)efectivul de femele ovine inscrise/inregistrate in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala sau suplimentara, pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un berbec inscris in registrul genealogic al aceleiasi rase, sectiunea principala la 35 de femele ovine;
i)efectivul de femele ovine neinscrise si neinregistrate intr-un registru genealogic pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine;
j) solicitantii respecta normele de ecoconditionalitate prevazute la Art. 93 si Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie;
k)animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: – anual pentru berbeci pana la implinirea varstei de 6 ani la data limita de depunere a cererii de plata; – anual pentru femelele ovine pana la implinirea varstei de 8 ani la data limita de depunere a cererii de plata.

Beneficiarii care sunt fermieri activi si solicita sprijin cuplat pentru specia caprine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa solicite SCZ pentru un efectiv de minimum 50 si maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi, inclusiv pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi;
c) femelele caprine si/sau tapii de reproductie din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba varsta de maximum 8 ani femelele si, respectiv, 6 ani tapii de reproductie la data limita de depunere a cererii de plata;
d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata; e) sadetinaregistrul individualalexploatatiei, completat si actualizatinconf.cuprevederileReg.(CE)nr.21/2004; f) femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, in exploatatia pentru care s-a depus cererea unica de plata sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care a fost transferat temporar pentru pasunat. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar;
g) tapii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala;
h) efectivul de femele caprine inscrise/inregistrate in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala sau suplimentara, pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un tap inscris in registrul genealogic al aceleiasi rase, sectiunea principala la 35 de femele caprine ;
i) efectivul de femele caprine neinscrise si neinregistrate intr-un registru genealogic pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un tap cu certificat de origine la 35 de femele caprine ;
j) solicitantii respecta normele de ecoconditionalitate prevazute la Art. 93 si Anexa II din Reg. (UE) nr. 1306/2013, pe intreaga exploatatie;
k) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: – anual pentru tapi pana la implinirea varstei de 6 ani la data limita de depunere a cererii de plata; – anual pentru femelele caprine pana la implinirea varstei de 8 ani la data limita de depunere a cererii de plata.

Perioada de depunere a cererii este 1 martie – 15 mai 2019

A. Legislatia europeana:
● Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul Politicii Agricole Comune;
● Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea Politicii Agricole Comune;
● Reg. delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Reg.(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor;
● Reg.de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control.

B. Legislatia nationala:
● OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 – 2020 si pentru modificarea Art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare.
● O.M.A.D.R nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la Art. 1, alin. (2) si (3) O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 – 2020.

Pentru detalii ne puteti contacta pe e-mail la adresa: relatii.cu.publicul@apia.org.ro sau telefonic la centrele judetene APIA, ale caror date de contact le puteti gasi pe pagina oficiala de web a APIA.

Sursa: APIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *