Programul Microgranturi 5.000 euro – beneficiari eligibili si conditii de accesare

Programul Microgranturi 5.000 euro – beneficiari eligibili si conditii de accesare

 

Programul Microgranturi, prin care firmele care activeaza in domeniul Agro-Alimentar pot solicita acordarea finantari nerambursabile de 5.000 euro, se lanseaza dupa data de 28 mai.

Aveti mai jos cateva informatii care va pot ajuta sa il accesati.

Beneficiari eligibil in cadrul programului Microgranturi 2022:

 1. Microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economica in domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevazute in anexa la OUG nr. 61/2022. (atasata acestui e-mail).
 2. Persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu activitate economica in domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevazute in anexa la OUG nr. 61/2022. (atasata acestui e-mail).

Pot accesa programul Microgranturi 2022 agentii economici care:

 1. Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin 3 luni calendaristice inainte de data de 31 decembrie 2019;
 2. Au obtinut o cifra de afaceri/venituri de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu exceptia beneficiarilor ajutorului care au fost infiintati in anul 2019, cu o cifra de afaceri mai mica de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculeaza prin inmultirea numarului de luni intregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;
 3. Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea masurii de sprijin sub forma de microgrant;
 4. Nu se aflau in dificultate la 31 decembrie 2019
 5. nu exista impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate si recuperate integral, conform prevederilor legale in vigoare.
 6. nu sunt supusi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolventa sau faliment.
 7. nu au solicitat ajutor de stat in cadrul masurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara, asa cum este definita in cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

Suma totala a ajutoarelor de stat primite in cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeana insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei masuri se incadreaza in plafoanele mentionate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in celelalte domenii de activitate

Alte conditii pentru beneficiari:

 1. Aplicantii care nu au inregistrat la ANAF situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 pâna la data publicarii prezentei proceduri in Monitorul Oficial vor primi decizie de respingere.
 2. Pentru inscrierea in platforma electronica, aplicantii trebuie sa fie inregistrati cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscala la ANAF.

Cheltuieli  Eligibile Prin Programul Microgranturi

 1. Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea urmatoarelor cheltuieli angajate dupa data de 1 februarie 2020:
 2. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 3. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
 4. Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 5. Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente/operationale, cu exceptia serviciilor de consultanta;
 6. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente/operationale;
 7. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii si tehnologii necesare reluarii activitatii curente/operationale;
 8. Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale.

Alte conditii privind cheltuielile– Sursa: Indais Media Business

 1. Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie sa fie in legatura cu activitatile/subactivitatile codului CAEN pentru care s-a solicitat finantare.
 2. Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaratie pe propria raspundere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decât cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
 3. Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila, doar daca este nerecuperabila.
 4. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor si impozitelor salariale, angajate dupa data de 1 februarie 2020.
 5. Cheltuielile cu consultanta NU sunt eligibile in cadrul prezentei masuri
 6. NU sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizitiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare.
 7. In cadrul acestei masuri, NU fac parte din categoria Capital de lucru si NU sunt eligibile a fi decontate  din ajutorul de stat urmatoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de  transport, rate si/sau rambursari la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garantii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *