Terenuri de pana la 50 ha pentru tinerii fermieri

Terenuri de pana la 50 ha pentru tinerii fermieri

 

tineri_terenuriGuvernul a aprobat in sedinta din data de 24 septembrie 2020 Hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Adoptarea acestui act normativ creeaza cadrul legislativ necesar completarii Programului de instalare a tinerilor fermieri, prin acordarea unor facilitatii, respectiv concesionarea/arendarea unor terenuri agricole cu o suprafata de pana la 50 ha, in vederea instalarii in mediul rural si desfasurarii activitatilor in domeniul agricol.

Prezentul act normativ vizeaza modificarea, completarea precum si reglementarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, care prevad posibilitatea ca ADS sa concesioneze/arendeze terenurile cu destinatie agricola, libere de contract in suprafata maxima de 50 ha, apartinand domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directa, tinerilor de pana la 40 de ani, absolventi ai invatamantului de profil, in vederea infiintarii de ferme.

Aceasta hotarare are in vedere urmatoarele:

– modificarea dispozitiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentand redeventa datorata si neachitata la termen de concesionarii terenurilor;
– stabilirea categoriilor de beneficiari, a conditiilor de eligibilitate si a documentelor prin care se face dovada indeplinirii acestora, precum si a obligatiei de a se constitui intr-o forma de organizare potrivit legislatiei aplicabile;
– instituirea obligatiei pentru solicitanti de a infiinta o ferma, potrivit definitiei din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole, cu modificarile ulterioare, in termen de 1 an de la data semnarii contractului, in cadrul careia va avea calitatea de sef de exploatatie;

– reglementarea procedurii de incheiere a contractelor de concesiune si de arendare, prin atribuire directa sau prin procedura concurentiala;
– modalitatea de verificare a indeplinirii conditiilor de a infiinta o ferma si de a se constitui intr-o forma de organizare, precum si stabilirea sanctiunii pentru neindeplinirea acestor conditii, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *