CE extinde ajutoarele de stat COVID-19 pana la 31 decembrie 2021

CE extinde ajutoarele de stat COVID-19 pana la 31 decembrie 2021

 

euroComisia Europeana a decis sa prelungeasca pana la 31 decembrie 2021 cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia in contextul pandemiei. Comisia a decis, de asemenea, sa extinda sfera de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite in acesta si prin posibilitatea ca, pana la sfarsitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile sa poata fi convertite in granturi directe.

„In contextul pandemiei de coronavirus, care se prelungeste mai mult decat ne asteptam, trebuie sa continuam sa ne asiguram ca statele membre le pot oferi intreprinderilor sprijinul necesar pentru a depasi aceasta situatie dificila. Astazi am decis prelungirea aplicarii cadrului temporar pana la sfarsitul anului. De asemenea, am majorat plafoanele anumitor masuri prevazute in cadrul temporar si am oferit stimulente pentru utilizarea instrumentelor rambursabile, permitand conversia anumitor imprumuturi si a altor instrumente rambursabile in granturi directe. Astfel, le oferim statelor membre posibilitatea de a utiliza pe deplin flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat pentru a-si sprijini economiile, limitand in acelasi timp denaturarea concurentei”, a declarat vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei.

Prelungirea cadrului temporar

Comisia examineaza in permanenta necesitatea de a adapta in continuare cadrul temporar. Acesta urma sa expire la 30 iunie 2021, cu exceptia masurilor de recapitalizare care puteau fi acordate pana la 30 septembrie 2021. In contextul mentinerii pandemiei de coronavirus si al evolutiilor acesteia, prin modificarea de astazi se prelungesc toate masurile prevazute in cadrul temporar, inclusiv masurile de recapitalizare, pana la 31 decembrie 2021.

Majorarea plafoanelor ajutoarelor

Avand in vedere incertitudinea economica care se mentine si prelungirea masurilor luate de guverne pentru a limita activitatea economica astfel incat sa se puna capat propagarii virusului, prin modificarea de astazi se majoreaza si plafoanele stabilite in cadrul temporar pentru anumite masuri de sprijin:

• In ceea ce priveste sumele limitate ale ajutoarelor acordate in temeiul cadrului temporar, plafoanele anterioare per intreprindere se dubleaza efectiv (tinand cont de disponibilitatea ajutoarelor de minimis). Noile plafoane sunt de 225 000 EUR/ intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole (anterior 100 000 EUR), 270 000 EUR/intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii (anterior 120 000 EUR) si 1,8 milioane EUR/intreprindere care isi desfasoara activitatea in toate celelalte sectoare (anterior, 800 000 EUR). Ca si inainte, acestea pot fi combinate cu ajutoare de minimis in cuantum de pana la 200 000 EUR/ intreprindere (pana la 30 000 EUR/intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii si pana la 25 000 EUR/intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol) pe o perioada de trei exercitii financiare, sub rezerva respectarii cerintelor de minimis relevante.

• Pentru intreprinderile afectate in mod deosebit de criza provocata de coronavirus, cu pierderi ale cifrei de afaceri de cel putin 30% in perioada eligibila in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, statul poate contribui la partea din costurile fixe ale beneficiarilor care nu sunt acoperite de veniturile lor, cu o suma de pana la 10 milioane EUR/intreprindere (anterior 3 milioane EUR).

Conversia instrumentelor rambursabile in granturi directe

De asemenea, Comisia va permite statelor membre ca, pana la 31 decembrie 2022, sa converteasca forme rambursabile de ajutoare (garantii, imprumuturi, avansuri rambursabile) acordate in temeiul cadrului respectiv, in alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, cu conditia indeplinirii conditiilor prevazute in cadrul temporar. In principiu, o astfel de conversie nu poate depasi noile plafoane pentru sumele limitate ale ajutoarelor (225 000 EUR/ intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, 270 000 EUR/ intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii si 1,8 milioane EUR/ intreprindere care isi desfasoara activitatea in toate celelalte sectoare). Scopul este de a oferi stimulente pentru ca statele membre sa aleaga, in primul rand, instrumentele rambursabile ca forma de ajutor.

Prelungirea eliminarii temporare a tuturor tarilor de pe lista tarilor cu riscuri asigurabile pe piata privata in temeiul Comunicarii privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt. In fine, avand in vedere ca exista in continuare o insuficienta generala de capacitate a sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile catre tari care figureaza pe lista tarilor cu riscuri asigurabile pe piata privata, modificarea prevede prelungirea pana la 31 decembrie 2021 (in prezent pana la 30 iunie 2021) a eliminarii temporare a tuturor tarilor de pe lista tarilor cu riscuri asigurabile pe piata privata in temeiul Comunicarii privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Context privind cadrul temporar si activitatile in curs de sprijinire a Mecanismului de redresare si rezilienta
La 19 martie 2020, Comisia a adoptat, in temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia in contextul pandemiei. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima data la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitatile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea si fabricarea de produse relevante pentru combaterea efectelor pandemiei, pentru a proteja locurile de munca si pentru a sprijini in continuare economia.

Cadrul a fost ulterior modificat la 8 mai 2020, pentru a permite masuri de recapitalizare si de datorie subordonata, si la 29 iunie 2020, pentru a sprijini in continuare microintreprinderile, intreprinderile mici si startupurile si pentru a stimula investitiile private. La 13 octombrie 2020, Comisia a adoptat o a patra modificare pentru a prelungi cadrul temporar si pentru a permite ajutoarele care acopera o parte din costurile fixe neacoperite ale intreprinderilor afectate de criza.

Cadrul temporar recunoaste faptul ca intreaga economie a UE se confrunta cu perturbari grave. Acesta le permite statelor membre sa recurga la flexibilitatea deplina prevazuta in normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitand totodata orice consecinte negative care ar putea afecta conditiile de concurenta echitabile de pe piata unica.

De asemenea, pe masura ce Europa trece din etapa de gestionare a crizei in etapa de redresare economica, controlul ajutoarelor de stat va insoti si va facilita punerea in aplicare a Mecanismului de redresare si rezilienta. In acest context, la 21 decembrie 2020, Comisia a publicat o serie de modele orientative privind ajutoarele de stat, care acopera mai multe tipuri de proiecte de investitii, in conformitate cu „initiativele emblematice europene” din Strategia anuala a Comisiei privind cresterea durabila pentru 2021. Aceste modelele sunt menite sa ajute statele membre sa elaboreze planuri nationale care sa fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat: Comisia va trata cu prioritate toate notificarile privind ajutoarele de stat primite de la statele membre in contextul Mecanismului de redresare si rezilienta.

In plus, statele membre care intentioneaza sa modifice masurile de ajutor pe care le-au luat deja, pentru a le prelungi durata pana la 31 decembrie 2021, pentru a majora bugetul alocat acestora sau a le alinia la modificarile cadrului temporar (in special plafoane mai mari pentru fiecare intreprindere), pot notifica astfel de modificari printr-o singura notificare in bloc. Acest

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *