APIA: Se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru sectoarele bovin/suin/avicol in contextul crizei generate de COVID-19! Cine primeste banii!

APIA: Se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru sectoarele bovin/suin/avicol in contextul crizei generate de COVID-19! Cine primeste banii!

 

AJUTOR_COVIDAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorele bovin / suin / avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioada de 20 de zile lucratoare de la publicarea actului normativ in Monitorul Oficial. Formularele cererilor de solicitare a ajutoarelor de stat se regasesc in OUG. nr 149/27.08.2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020, OUG. nr.150/27.08.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 809 din data de 02.09.2020, OUG nr.151/27.08.2020 publicata in Monitorul Oficial nr.810 din data de 02.09.2020 si pot fi descarcate de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesand urmatorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19.

BOVINE

Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19 si documentele justificative se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, iar in situatia in care detin mai multe exploatatii, la centrul judetean APIA pe raza caruia au sediul social sau isi au domiciliul, dupa caz.

SUINE

Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19 se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia isi are sediul social sau la centrul judetean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul A) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020.

AVICULTURA

Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19 se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza carora isi au sediul social sau la centrul judetean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014-2020.

I. Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Cererea de solicitare a ajutorului de stat si documentele justificative se pot transmite si prin fax, posta sau in format electronic prin e-mail, cu conditia asumarii prin semnatura pe fiecare pagina a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescatori care detin animale din specia bovine respectiv, intreprinderi individuale si familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, dupa caz, precum si persoane juridice.
Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sa detina minimum 91 capete femele adulte din specia bovine inregistrate in RNE in exploatatii cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;
b) femela din specia bovina sa aiba varsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
c) sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile in baza Comunicarii CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) sa nu se afle in dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, in baza evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31.12.2019 sau in cazul persoanei fizice nu a fost emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este insotita de urmatoarele documente:

– copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
– registrul exploatatiei emis de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor din care rezulta efectivul de bovine detinut la data 1 iulie 2020, pentru exploatatia/exploatatiile cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, inscrisa/e in cerere;
– coordonate bancare/trezorerie.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femela bovina adulta (echivalentul in lei).

Valoarea totala ce poate fi acordata unui beneficiar nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

II. Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate poate fi transmisa la centrele judetene APIA, respectiv al municipiului Bucuresti si prin fax, posta sau in format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu conditia asumarii prin semnatura de catre reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagina a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescatori care detin animale din specia suine, respectiv, intreprinderi individuale si familiale, persoane fizice autorizate, dupa caz, precum si persoane juridice care desfasoara activitate de ingrasare si/sau reproductie a suinelor.

Ajutorul de stat se acorda pe capacitatea de productie detinuta de beneficiar, echivalent UVM, functie de categoriile de suine, respectiv, suine la ingrasat si animale de reproductie.
Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

– sa detina exploatatie cu cod ANSVSA inregistrata/autorizata sanitar veterinar;
– sa desfasoare activitate de ingrasare si/sau reproductie a suinelor in semestrul I al anului 2020, cu exceptia celor care detin exploatatii aflate in imposibilitate de populare din cauza masurilor de restrictie sanitare veterinare generate de evolutia pestei porcine africane;
– sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile in baza Comunicarii CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
– sa nu se afle in reorganizare, faliment sau lichidare in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/imputernicitului;
b) copie de pe documentul de inregistrare sanitar-veterinara/autorizatia sanitar-veterinara, dupa caz;
c) miscarea animalelor pe o luna din semestrul I al anului 2020, din care sa rezulte ca a desfasurat activitate de crestere a suinelor, insusita de conducatorul unitatii sau documente justificative care atesta ca in semestrul I al anului 2020 exploatatia se afla in zona supusa restrictiilor de miscare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind masurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane in anumite state membre si de abrogare a Deciziei de punere in aplicare 2014/178/UE;

d) copia schitei grajdului/halei pentru fiecare exploatatie cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, asumata de beneficiar prin semnatura, din care sa reiasa adresa, suprafata utila a spatiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14;
e) copia schitei validata de beneficiar aferenta locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru spatiile de cazare care nu se afla in M14;

f) coordonate bancare/trezorerie;
g) pentru beneficiarii care au accesat masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul a) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor, din cadrul Programului National De Dezvoltare Rurala –PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevazute la lit.a) – d) si f) depuse impreuna cu cererea de plata/deconturile justificative raman valabile si pentru aceasta schema APIA va prelua datele operate si verificate din aplicatia electronica de gestionare a masurii M14 – Bunastarea animalelor – pachetul a) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploatatiile cu cod ANSVSA.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent in lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproductie (scroafe si scrofite).

Valoarea totala ce poate fi acordata pentru fiecare beneficiar nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

III. Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate poate fi transmisa la centrele judetene APIA, respectiv al municipiului Bucuresti si prin fax sau posta sau in format electronic prin e-mail.

Beneficiarii sunt intreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, dupa caz, precum si persoanele juridice, crescatori de pasari care desfasoara activitate de reproductie si/sau incubatie si/sau crestere a pasarilor pentru carne sau oua.

Beneficiarii trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

– sa detina exploatatie autorizata sanitar veterinar;
– sa desfasoare activitate de reproductie si/sau incubatie si/sau crestere a pasarilor in semestrul I al anului 2020;
– sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile si respecta prevederile de la punctele 20 si 23 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
– sa nu se afle in reorganizare, faliment sau lichidare in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/imputernicitului;
b) copie de pe autorizatia sanitar-veterinara;
c) fisa urmaririi activitatii la pasari, inclusiv situatia incubatiei dupa caz, pe o luna din semestrul I al anului 2020, din care sa rezulte ca a desfasurat activitate de reproductie si/sau incubatie si/sau crestere a pasarilor, insusita de conducatorul unitatii;

d) copia schitei grajdului/halei pentru fiecare exploatatie cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor denumita in continuare ANSVSA, asumata de catre beneficiar prin semnatura, din care sa reiasa adresa, suprafata utila a spatiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat Masura 14. Din suprafata totala se exclude suprafata echipamentelor de hranire si adapare asezate pe podea, stalpii, aleile, alte spatii nedestinate cresterii pentru toate categoriile de pasari.

Pe copia schitei, fermierul va mentiona instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate masuratorile inscrise in schitele depuse si toleranta acestuia in conformitate cu fisa tehnica sau cartea tehnica a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate masuratorile;
e) copia schitei validata de beneficiar aferenta locurilor de cazare, calculate potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 136/2006, cu modificarile ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 30/2010, cu modificarile ulterioare, si Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 63/2012, pentru spatiile de cazare care nu se afla in Masura 14;

f) documentele justificative care atesta instituirea restrictiilor sanitare veterinare privind popularea cu pasari in semestrul I al anului 2020, daca este cazul;
g) coordonate bancare/trezorerie;
h) pentru beneficiarii care au accesat Masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor, din cadrul PNDR 2014 – 2020, copiile documentelor prevazute la lit.a) – d), f) si g) depuse impreuna cu cererea de plata/deconturile justificative raman valabile si pentru aceasta masura APIA va prelua datele operate si verificate din aplicatia electronica de gestionare a masurii Masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploatatiile cu cod ANSVSA.
i) pentru beneficiarii care solicita sprijin pentru activitatea de incubatie, document oficial care sa certifice capacitatea statiei de incubatie, respectiv pui eclozionati pe serie.

Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol se acorda pe capacitatea de productie detinuta de beneficiar, echivalent UVM, in functie de speciile si categoriile de pasari, respectiv, pui de carne, pui de curca, gaini ouatoare, gaini rase grele si pui eclozionati.

Cuantumul ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent in lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curca si pui eclozionati, respectiv 0,014 UVM pentru gaini ouatoare si gaini rase grele.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *