Banci-Fonduri UE
Investitii in Delta Dunarii cu bani europeni
Agrostandard | 10 February, 2017 | 0 comentarii | 251 vizualizari |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

DELYAAgentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale deschide incepand din 13 februarie 2017 sesiunile de depunere a proiectelor de investitii pentru zona ITI Delta Dunarii (Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunarii), finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Cererile de finantare a proiectelor realizate in teritoriul ITI se pot depune pentru investitii in procesarea produselor agricole, prin submasura 4.2, pentru investitii in procesarea produselor din sectorul pomicol, prin submasura 4.2a, precum şi pentru instalarea tinerilor fermieri, prin submasura 6.1. Pentru toate aceste submasuri, sesiunea continua de primire a proiectelor este deschisa in intervalul 13 februarie 2017, ora 9.00 – 12 noiembrie 2017, ora 16.00.

Solicitantii de fonduri europene pentru agricultura și dezvoltare rurala din zona ITI Delta Dunarii au la dispozitie in anul 2017 peste 19 milioane de euro pentru implementarea proiectelor de investitii prin cele trei submasuri. Dintre aceste, 10 milioane de euro sunt alocate pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1 ITI), 8,5 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole (sM 4.2 ITI) și alte 800.000 de euro pentru procesarea produselor pomicole.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line, pe pagina oficiala a Agentiei www.afir.info pentru toate cele trei submasuri. Lista unitatilor administrativ teritoriale incluse in teritoriul ITI Delta Dunarii și in care pot fi realizate investitiile finantate prin PNDR 2020, este detaliata in Anexele la Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Aceste sesiuni se adreseaza exclusiv proiectelor depuse in teritoriul vizat de Strategia Integrata de Dezvoltare durabila a Deltei Dunarii – pe scurt, SIDD(DD) – aprobata prin HG nr. 602/2016. Conform PNDR (capitolul 15.4) interventiile finantate din PNDR, in mod complementar cu investitiile din alte fonduri europene, vor contribui la obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare sustenabila integrata a Deltei Dunarii 2030. Strategia va viza investitii in active fizice, dezvoltarea exploatatiilor şi a intreprinderilor, servicii de baza şi reinoirea satelor in zonele rurale, agro-mediu şi clima şi LEADER.

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distincta pentru teritoriul aferent ITI, solicitantii din arealul vizat de Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii SIDD(DD), vor putea depune proiecte exclusiv in cadrul apelului dedicat aferent anului 2017, insotite de avizele de conformitate a proiectelor cu obiectivele SIDD(DD) emise de Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara – ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD).

Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata fiecarei Submasuri in parte.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Strategia Integrata de Dezvoltare durabila a Deltei Dunarii – SIDD(DD) – asigura echilibrul intre protejarea patrimoniului natural unic al Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii (RBDD) și dezvoltarea socio-economica, venind in intampinarea aspiratiilor locuitorilor zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata, crearea unor oportunitati economice mai bune și o valorificare adecvata a patrimoniului natural și cultural.

Delta Dunarii se confrunta cu limitari severe in ceea ce privește productivitatea agricola, ca o consecinta a calitatii scazute a resurselor de sol, a conditiilor climatice aspre și a densitatii scazute a populatiei.
Pentru Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – zona ITI Delta Dunarii sunt disponibili in aceasta sesiune 10 milioane euro. Intensitatea sprijinului pentru aceasta submasura este de 100%.

Sprijinul financiar pe care il poate primi un beneficiar in cadrul acestei submasuri este 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO și 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO și 29.999 SO.
Beneficiari eligibili sunt persoane fizice inregistrate și autorizate, asociati unici sau majoritari ai unor SRL-uri, cu varsta maxima de 40 de ani, care iși iau angajamentul de a deveni fermieri activi.

Costuri eligibile sunt toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a planului aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.
Planul de Afaceri trebuie sa contina prezentarea situatiei initiale a exploatatiei, prezentarea etapelor și a obiectivelor propuse, prezentarea detaliata a actiunilor. Totodata, tanarul fermier trebuie sa-și stabileasca domiciliul și sediul social in UAT-ul in care este inregistrata exploatatia.

Exploatatia care va fi preluata trebuie sa fie amplasata predominant (peste 50%) in teritoriul ITI (calculul facandu-se raportand suprafata/ efectivul de animale din teritoriul ITI la suprafata totala/ efectivul total de animale din exploatatie, in functie de tipul exploatatiei).

SubMasura 4.2a – Procesarea produselor pomicole – zona ITI Delta Dunarii, are o alocare de 800.000 euro. Submasura sprijina financiar investitiile in unitatile care proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol.
Este permisa și colectarea, depozitarea, conditionarea produselor (materie prima) care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara. Submasura finanteaza şi achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente şi mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.

De asemenea, beneficiari eligibili sunt intreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societati comerciale), inclusiv grupurile de producatori, care realizeaza investitii corporale şi necorporale, pe teritoriul ITI, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescarești.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și de 40% pentru Intreprinderi Mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI (Programul European pentru Inovare);

Banii disponibili prin aceasta Submasura pot fi folositi şi pentru:
Infiintarea, extinderea şi modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza şi/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice.
Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii şi echipamente şi mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
Cheltuieli generate de organizarea şi implementarea sistemelor de management a calitatii şi de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente şi licente pentru pregatirea implementarii proiectului; achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol – zona ITI Delta Dunarii, are o alocare de 8,5 milioane de euro. Aceste fonduri sunt destinate investitiilor care au ca scop infiintarea și/ sau modernizarea unitatilor de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea masurilor de protectia mediului, creșterea numarului de locuri de munca sau promovarea investitiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

Beneficiarii submasurii – persoane fizice autorizate, societati comerciale, cooperative agricole care realizeaza investitii corporale şi necorporale, pe teritoriul ITI – pot obtine o rata a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obtine pana la 2,5 miloane euro/ proiect, in functie de tipul beneficiarului şi investitia propusa.

Ca şi in cazul proiectelor finantate prin Submasura 4.2a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).

Printre cheltuielile finantate prin Submasura 4.2 se numara:
Constructia, extinderea, modernizarea și dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii, echipamente şi mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime și/ sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii și conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

Lista chieltuielilor eligibile, precum şi tote conditiile de accesare ale celor trei submasuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Adauga un comentariu!

Nume (necesar)

Website

3 × two =

Editoriale din aceeasi categorie

Autor: Agrostandard | 20 July, 2017 | 0 comentarii | 502 vizualizari | 1 vot

oleg_moraru

Producatorii agricoli care sunt beneficiari ai schemelor de plata in cadrul Campaniei 2017 a APIA, pot obtine credite din partea good.bee Credit IFN S.A., cea mai mare institutie financiara nebancara de microfinantare din Romania, parte a grupului Erste, in baza adeverintei eliberate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Finantarea se acorda fara a […]

Autor: Agrostandard | 19 July, 2017 | 0 comentarii | 1842 vizualizari | 1 vot

oi

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finantare aferenta submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, depunerea proiectelor pentru investitii in ferme mici se poate face pana la data de 31 august 2017, ora 16.00. Alocarea […]

Autor: Agrostandard | 7 July, 2017 | 0 comentarii | 495 vizualizari | 1 vot

afir

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, vrea sa aiba intalniri lunare pentru analizarea stadiului implementarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 si pentru a gasi solutii concrete la problemele semnalate de catre fiecare structura teritoriala in parte. Scopul ministrului este ca la finalul anului 2017 sa fie atinsa tinta de 1,6 miliarde euro fonduri […]

Autor: Agrostandard | 6 July, 2017 | 0 comentarii | 215 vizualizari | 0 voturi

bani

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de luni, 10.07.2017, elibereaza adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plata gestionate in cadrul Campaniei 2017 (schema de plata unica pe suprafaţa, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima şi mediu si masurile de mediu şi clima), respectiv pentru cei care intenţioneaza sa […]

Autor: Agrostandard | 6 July, 2017 | 0 comentarii | 591 vizualizari | 0 voturi

fondurineagricol

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţa ca fondurile nerambursabile alocate in sesiunea 2017 pentru submasura 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, au fost epuizate in totalitate ca urmare a solicitarilor de finantare primite de Agentie inainte de termenul limita al sesiunii, respectiv 31 […]

"Conferinta legume fructe"
"Producatori si bazine legumicole"
Voturi
Vizualizari
Comentarii
21 Iul 2017 | 0 comentarii | 4433 vizualizari | 2 voturi
18 Iun 2017 | 1 comentarii | 6499 vizualizari | 2 voturi
17 Iun 2017 | 1 comentarii | 5288 vizualizari | 2 voturi
Ofera o donatie
Dacă vrei să contribui și tu, poți dona aici:Agrostandard pozebad politics

2017 © Agrostandard